Meditatie

Meditatie is niets meer (of minder) dan niets-doen. Niets doen kun je op twee manieren opvatten: ‘ik stop met al mijn handelingen en doe niets’. Het ‘niets doen’ in deze context ligt niet zozeer in het wel of niet handelen, maar in het ‘alles laten zijn’ wat er is. Dit betekent dat ieder moment meditatie kan zijn.

Zo kan het doen van de afwas bijvoorbeeld meditatie zijn. Tijdens de afwas word je je bewust van het feit dat je aan het afwassen bent. Je wordt je bewust van de gevoelens en emoties die spelen. Je wordt je bewust van de gedachten die komen en gaan. Je wordt je bewust van de adem. Oftewel, je word je bewust van alles wat er op dít moment speelt. Je zou kunnen stellen dat je als het ware een stapje terug doet en daarmee waarnemer wordt van alles wat er is.

Vaak is ons bewustzijn en onze aandacht toegespitst en gericht op het denken. Daardoor kunnen de gedachten steeds drukker en onrustiger worden. Daarbij zijn we vaak overtuigt dat we het denken zijn of in ieder geval de denker van de gedachten. Daarnaast is er, soms op onbewust niveau, geloof in bepaalde gedachtepatronen. Dit zorgt voor constante spanning. Soms uit dit zich fysiek, maar het kan ook betekenen dat je in het leven dingen doet die niet bij je passen, niet bij je natuur horen, doordat je handelt vanuit het geloof in bepaalde overtuigingen en gedachten.

Meditatie zorgt ervoor dat de aandacht en het bewustzijn meer open wordt. De aandacht is minder gericht op en vanuit één punt, maar wordt steeds ruimer. Door bewust te worden van alles wat in de aandacht komt en steeds meer vanaf een afstandje waar te nemen wat er is, ontstaat er ontspanning. Daardoor krijgen gedachten, gevoelens, oftewel energieën de kans op te lossen. Of beter gezegd; je houdt ze niet meer vast vanwege het geloof dat je er aan hecht.

Je zou gedachten, overtuigingen, gevoelens en emoties kunnen zien als wolken. Wanneer je gelooft dat je een bepaalde gedachte bent, vaar je mee op het wolkje. Door meditatie kom je los van de gedachten, van het wolkje, doordat je het wolkje als het ware waarneemt. Je wordt bewust dat je niet het wolkje bent, maar de blauwe lucht waarin het wolkje verschijnt. Daardoor waait de wolk gewoon weer weg.

Om in het dagelijks leven tot deze meer open manier van ‘zijn’ te komen, kan het fijn zijn eerst ‘kunstmatig’ wat meer bewust te worden van ontspanning en openheid. De gedachten krijgen op die manier de kans wat te verstillen en ook het lichaam komt tot ontspanning.

Deze meditatie avonden zijn een uitnodiging tot verstilling, die uiteindelijk kunnen doorwerken in een meer natuurlijke vorm van meditatie. Namelijk open en bewustzijn in het dagelijks leven.

Meditatie Avonden

De meditatieavond begint om 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. Je bent welkom vanaf 19.15 uur, zodat je rustig de tijd hebt om even te landen.

We beginnen met een aantal zachte bewegingen, zodat het lichaam losser en ontspannen wordt. Op deze maniere wordt je bewust van het lichaam, waardoor de aandacht zich vanuit het denken al meer verplaatst. Hierin speelt ook de adem een belangrijke rol. Daarna gaan we over naar een liggende meditatie van een dik uur. Door middel van bewustwording van de adem en de processen in het lichaam, ontstaat er ontspanning en verstilling. Daarna gaan we dieper in op bepaalde gebieden of maken we gebruik van bijvoorbeeld visualisatie om de aandacht steeds opener te laten worden of uiteindelijk op te laten lossen.
Tijdens de meditatie blijf je bewust en op een zachte manier alert van alles wat er speelt.

We sluiten de avond af met een kopje thee, ook is er ruimte voor gesprek en vragen.

Praktische informatie

Op dit moment zijn er geen data bekend. Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.