Yoga Intensive

Energetische Blokkades

Is het je opgevallen dat je altijd dezelfde soort mensen tegen komt die je compleet van je stuk kunnen brengen? Zie je een rode draad in je leven van situaties die erg op elkaar lijken waar je steeds verkeerd mee om lijkt te gaan?

Of heb je juist fysieke klachten die niet over lijken te gaan ondanks de hulp van de medische wetenschap? Ervaar je op bepaalde momenten gevoelens of emoties die zo groot zijn dat je je er geen raad mee weet?Of herken je vaak een zelfde soort gedachte bij jezelf: ‘Dit kan ik toch niet’, ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘wat heb ik dit leven nu te bieden’ of een ander soort negatieve gedachte?

Vraag je je af wat deze voorbeelden met elkaar te maken hebben? In alle gevallen kun je te maken hebben met een energetische blokkade.

Bepaalde onprettige of onveilige situaties, met name in je jonge jaren, worden in je lichaam opgeslagen als blokkades. Dit kunnen zich uiten als een lichamelijke klacht waardoor je uitgenodigd wordt om daarnaar te kijken. Ook kunnen bepaalde, vaak pijnlijke, situaties in je leven steeds terugkomen, totdat de blokkade helemaal is ‘gezien’ en daarmee opgelost.

Klinkt dat herkenbaar? Dit is wat we gaan doen in deze intensive:

We gaan het hebben over het energetisch lichaam. Hoe verhoud zich dat tot je fysieke lichaam? Op wat voor manieren kunnen blokkades zich zichtbaar maken? En hoe herken je die? Hoe kun je kijken naar gedachten en gevoelens, zodat blokkades opgelost kunnen worden? En wat hebben licht en  liefde met dit alles te maken?

Daarna gaan we met ademhalingsoefeningen, houdingen en meditatie energie of energiestromen in het lichaam voelen. We gaan hierin vooral in op het hartcentrum en de ruimte boven de kruin.

Let wel; deze intensive is een groepsles. Natuurlijk kunnen individuele voorbeelden aan bod komen, maar we gaan voornamelijk in het algemeen voorbeelden benoemen. Hierdoor kun je wellicht uiteindelijk bij jezelf blokkades herkennen, zien en daarmee oplossen. Tijdens deze intensive gaan we niet volledig in op specifieke emotionele of fysieke klachten.

“Je kunt nooit datgene zijn wat je waarneemt”
Jac Zitman

Zondag 1 maart 2020: Thema Energetische Blokkades

Tijd: van 13.00 – 16.30 uur
Locatie: Yoga- en massagepraktijk, Zuidermiedweg 7
9074 LD Hallum
Kosten: 25,- (incl thee en chocola)
Opgave: aan@allinevandermeulen.nl of 0618459578