Volledige Yoga Ademhaling

De volledige Yoga Ademhaling is in feite geen oefening. Wanneer het lichaam helemaal ontspannen zou zijn en er geen verkrampingen zijn, dan adem je natuurlijkerwijs op deze manier. Kijk maar eens naar een kind!

Wanneer je bezig gaat met de ademhaling, zorg er dan voor dat je dit op een ontspannen en ongedwongen manier doet. Het is niet ‘ik adem’, maar ‘je neemt waar dat het lichaam ademt’.

Tijdens de volledige yoga ademhaling gebruik je het hele ademhalingsstelsel, je benut de hele longcapaciteit.

Het is niet ‘ik adem’, maar ‘je neemt waar dat het lichaam ademt’.

Voorbereiding

Je mag zoveel mogelijk rechtop komen zitten. Wanneer je voor de eerste keren de volledige yoga ademhaling beoefent, kun je dit het beste liggend doen. Je mag daarvoor komen liggen op de rug, de knieën opgetrokken, de voeten iets breder dan heupbreedte. De knieën mogen losjes tegen elkaar vallen.

Als je de oefening zittend doet, mag dat in kleermakerszit of in een andere houding komen, waarin je zoveel mogelijk rechtop kan zitten. Plaats desnoods een kussentje onder de billen.

De adem stroomt rustig in het eigen tempo, door de neus in en uit. Breng de aandacht naar het buikgebied. Observeer de op- en neergaande beweging van de buik. Deze wordt veroorzaakt door het rijzen en dalen van het middenrif. Kijk eerst eens of de adem wat rustiger kan worden. Je observeert de adempauze aan het einde van de uitademing. Er mag ook een korte adempauze ontstaan aan het einde van de inademing.

 

De oefening

Wanneer je merkt dat de adem rustiger wordt, ga je over naar de Complete Yoga Adem. Je mag in één ademhaling eerst naar de buik, vervolgens naar de flanken en daarna naar het borstgebied ademen.

Daarvoor breng je de eerst de aandacht naar de buik. Wanneer het hele buikgebied ‘gevuld’ is, gaat de adem omhoog naar de flanken. Ook daar mag de adem ervoor zorgen dat de flanken uitzetten. Je gaat dan merken dat het buikgebied iets afvlakt. Wanneer je ook voelt dat de flanken gevuld zijn, gaat de aandacht naar het borstgebied. Ook dat gebied mag zicht uitzetten door de adem.

Dit klinkt als een adembeweging in drie fases. Voel eens of deze adembeweging één vloeiende, ontspannen inademing mag worden.

Als het goed voelt mag je even wachten, voordat de uitademing wegstroomt. Daarna mag de adem heel rustig wegstromen. Ook aan het einde van de uitademing observeer je, of het lichaam helemaal is uitgeademd. Daarna wacht je tot het lichaam zelf begint aan een inademing. Je kunt nog twee of drie keer op dezelfde, intense manier ademen, mits dat goed voelt.

Laat daarna de adem weer stromen in haar eigen ritme en tempo. Observeer de uitwerking ervan.

 

De werking

  • Het lichaam neemt een ruimere hoeveelheid zuurstof op.
  • Het lichaam verzamelt een ruimte hoeveelheid Prana. (Prana staat voor levensenergie, je zou kunnen zeggen dat het dát is van zuurstof leven schenkt).
  • Het middenrif wordt in grote mate geactiveerd.
  • De borst, buik en tussen-ribspieren worden krachtiger.
  • Het ademvolume wordt vergroot.
  • Alle longblaasjes worden geactiveerd, benut én gereinigd.

Alline van der Meulen

Integrale Yoga, februari 2020